Nauru (NR) (NRU) (520)

ISO 3166-2 Subdivisions

  Districts
 • Aiwo (NR-01)
 • Anabar (NR-02)
 • Anetan (NR-03)
 • Anibare (NR-04)
 • Baiti (NR-05)
 • Boe (NR-06)
 • Buada (NR-07)
 • Denigomodu (NR-08)
 • Ewa (NR-09)
 • Ijuw (NR-10)
 • Meneng (NR-11)
 • Nibok (NR-12)
 • Uaboe (NR-13)
 • Yaren (NR-14)


Source: ISO 3166 from Wikipedia retrieved February 14, 2013
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.