Macedonia, the former Yugoslav Republic of (MK) (MKD) (807)

ISO 3166-2 Subdivisions

  Municipalities
 • Aerodrom (MK-01)
 • Aračinovo (MK-02)
 • Berovo (MK-03)
 • Bitola (MK-04)
 • Bogdanci (MK-05)
 • Bogovinje (MK-06)
 • Bosilovo (MK-07)
 • Brvenica (MK-08)
 • Butel (MK-09)
 • Čair (MK-79)
 • Čaška (MK-80)
 • Centar (MK-77)
 • Centar Župa (MK-78)
 • Češinovo-Obleševo (MK-81)
 • Čučer Sandevo (MK-82)
 • Debar (MK-21)
 • Debarca (MK-22)
 • Delčevo (MK-23)
 • Demir Hisar (MK-25)
 • Demir Kapija (MK-24)
 • Dojran (MK-26)
 • Dolneni (MK-27)
 • Drugovo (MK-28)
 • Gazi Baba (MK-17)
 • Gevgelija (MK-18)
 • Gjorče Petrov (MK-29)
 • Gostivar (MK-19)
 • Gradsko (MK-20)
 • Ilinden (MK-34)
 • Jegunovce (MK-35)
 • Karbinci (MK-37)
 • Karpoš (MK-38)
 • Kavadarci (MK-36)
 • Kičevo (MK-40)
 • Kisela Voda (MK-39)
 • Kočani (MK-42)
 • Konče (MK-41)
 • Kratovo (MK-43)
 • Kriva Palanka (MK-44)
 • Krivogaštani (MK-45)
 • Kruševo (MK-46)
 • Kumanovo (MK-47)
 • Lipkovo (MK-48)
 • Lozovo (MK-49)
 • Makedonska Kamenica (MK-51)
 • Makedonski Brod (MK-52)
 • Mavrovo i Rostuša (MK-50)
 • Mogila (MK-53)
 • Negotino (MK-54)
 • Novaci (MK-55)
 • Novo Selo (MK-56)
 • Ohrid (MK-58)
 • Oslomej (MK-57)
 • Pehčevo (MK-60)
 • Petrovec (MK-59)
 • Plasnica (MK-61)
 • Prilep (MK-62)
 • Probištip (MK-63)
 • Radoviš (MK-64)
 • Rankovce (MK-65)
 • Resen (MK-66)
 • Rosoman (MK-67)
 • Saraj (MK-68)
 • Sopište (MK-70)
 • Staro Nagoričane (MK-71)
 • Štip (MK-83)
 • Struga (MK-72)
 • Strumica (MK-73)
 • Studeničani (MK-74)
 • Šuto Orizari (MK-84)
 • Sveti Nikole (MK-69)
 • Tearce (MK-75)
 • Tetovo (MK-76)
 • Valandovo (MK-10)
 • Vasilevo (MK-11)
 • Veles (MK-13)
 • Vevčani (MK-12)
 • Vinica (MK-14)
 • Vraneštica (MK-15)
 • Vrapčište (MK-16)
 • Zajas (MK-31)
 • Zelenikovo (MK-32)
 • Želino (MK-30)
 • Zrnovci (MK-33)


Source: ISO 3166 from Wikipedia retrieved February 14, 2013
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.