Equatorial Guinea (GQ) (GNQ) (226)

ISO 3166-2 Subdivisions

  Regions
 • Región Continental (GQ-C)
   Provinces
  • Centro Sur (GQ-CS)
  • Kié-Ntem (GQ-KN)
  • Litoral (GQ-LI)
  • Wele-Nzas (GQ-WN)
 • Región Insular (GQ-I)
   Provinces
  • Annobón (GQ-AN)
  • Bioko Norte (GQ-BN)
  • Bioko Sur (GQ-BS)


Source: ISO 3166 from Wikipedia retrieved February 14, 2013
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.